Centrum zdrowia psychicznego

Lekarz w poradni zdrowia psychicznego:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza porady, które dzielą się na:
a. poradę diagnostyczną, która rozpoczyna lub weryfikuje proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego Pacjenta. W zakresie porady diagnostycznej jest: zebranie wywiadu, ocena stanu psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne, ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.
b. poradę terapeutyczną, która kontynuuje leczenie według planu terapeutycznego i obejmuje: ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ocenę postępów leczenia, niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;
c. poradę kontrolną, która obejmuje ogólną ocenę przebiegu leczenia, ocenę stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych, wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia;
- ordynuje leczenie, wydaje recepty, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Wybierz specjalistę
Wybierz specjalistę
Rybińska Aneta mgr
Szczepaniak Justyna dr
Trzmiel Izabela lek.med.
Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Rybińska Aneta mgr Rybińska Aneta mgr
Centrum zdrowia psychicznego
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Szczepaniak Justyna dr Szczepaniak Justyna dr
Centrum zdrowia psychicznego
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Trzmiel Izabela lek.med. Trzmiel Izabela lek.med.
Centrum zdrowia psychicznego
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c