Centrum zdrowia psychicznego

Lekarz w poradni zdrowia psychicznego:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza porady, które dzielą się na:
a. poradę diagnostyczną, która rozpoczyna lub weryfikuje proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego Pacjenta. W zakresie porady diagnostycznej jest: zebranie wywiadu, ocena stanu psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne, ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.
b. poradę terapeutyczną, która kontynuuje leczenie według planu terapeutycznego i obejmuje: ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ocenę postępów leczenia, niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;
c. poradę kontrolną, która obejmuje ogólną ocenę przebiegu leczenia, ocenę stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych, wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia;
- ordynuje leczenie, wydaje recepty, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Rybińska Aneta mgr Rybińska Aneta mgr
Centrum zdrowia psychicznego
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Szczepaniak Justyna dr Szczepaniak Justyna dr
Centrum zdrowia psychicznego
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Trzmiel Izabela lek.med. Trzmiel Izabela lek.med.
Centrum zdrowia psychicznego
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c