Centrum zdrowia psychicznego - Psychiatra

Psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego lub w w poradni psychologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- realizuje sesje psychoterapii indywidualnej i są to sesje z jednym pacjentem, stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta, prowadzone według określonej metody. Sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana w formie:
a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub
b) psychoterapii krótkoterminowej - do 25 sesji w okresie pół roku, lub
c) psychoterapii długoterminowej - do 75 sesji w okresie roku, lub
d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) – do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy z pacjentem polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech pacjenta, bez ingerencji w jego zaburzone procesy;
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Wybierz specjalistę
Wybierz specjalistę
Zaborowski Adam dr. n. med.
Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Zaborowski Adam dr. n. med. Zaborowski Adam dr. n. med.
Centrum zdrowia psychicznego - Psychiatra
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c