Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11082794
odwiedzajcym

wtorek 1 grudnia 2015

ZDROWIE DZIECKA > sidmy i smy rok ycia > szkoa

Higiena w szkole

Dzieci spdzaj w szkole codziennie po kilka godzin. Czas ten jest powicony na przyswajanie wiedzy. Zarwno w domu, jak i w szkole konieczna jest dbao o higieniczny tryb ycia uczniw.
Dbajmy, aby dzieci kady si spa do wczenie i o staej porze. Sprzyja to atwemu zasypianiu, a rano dziecko jest wypoczte. 7-9 latki powinny spa minimum 9-10 godzin.
Przed wyjciem do szkoy dziecko musi mie czas na zjedzenie poywnego niadania. Dziki temu ma energi do zaj w szkole. Kade dziecko powinno dosta rwnie do szkoy kanapk oraz sok lub wod mineraln do picia – majc drugie niadanie nie bdzie godne i spragnione w trakcie lekcji, a to sprzyja koncentracji na lekcjach.
Czsto rodzice wykupuj obiady w szkolnej stowce. Jest to dziaanie godne pochway - wiele dzieci moe w ten sposb zje obiad w porze obiadowej.
Dzieci, ktre skar si, e le widz musz zosta przebadane przez okulist. Niestety u niejednego dziecka stwierdza si wad wzroku wymagajc korekcji okularowej.
Dbajmy o to, aby w klasach byo duo zieleni. Patrzc na ziele oczy naszych dzieci odpoczywaj.
awki i krzeseka musz by dostosowane do wzrostu dzieci. Dla maluchw s nisze, dla starszych dzieci musz by wysze.
Niektrzy nauczyciele organizuj w trakcie lekcji krtk minigimnastyk dla rk, gowy i krgosupa. Dziki temu uczniowie s mniej znueni dugotrwaym siedzeniem.
Wane jest, aby dzieci wiedziay, e po kadej lekcji naley otworzy okna i wywietrzy sal - zapewniamy wtedy dopyw tlenu z powietrzem.
Konieczne s lekcje wychowania fizycznego, na ktrych dzieci mog si \"wyy\" ruchowo. Nie zwalniajmy dzieci z tych zaj, chyba, e istniej bardzo powane wskazania zdrowotne.
Pilnujmy, aby dzieci odrabiay lekcje samodzielnie w cigu dnia. Wieczorem bd zbyt zmczone, eby pracowa efektywnie. Nasza rola powinna ogranicza si do sprawdzenia czy wszystko jest dobrze napisane i wytumaczenia tego, co jest niezrozumiae. Nie odrabiajmy lekcji wraz z dziemi. atwo si do tego przyzwyczajaj, a wtedy trudno bdzie o samodzielno ich mylenia

lek. med. Ewa Pakua