Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11084599
odwiedzajcym

roda 2 grudnia 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Ukad moczowo-pciowy

Endometrioza

Endometrioza jest jedn z chorb kobiecych. Ze wzgldu na to, e nie do koca poznane s przyczyny jej wystpowania diagnostyka tej choroby jest niezmiernie trudna i dugotrwaa. Przypuszcza si, e z powodu tej choroby cierpi bardzo wiele kobiet lecz nie u wszystkich zostaa ona rozpoznana. W zwizku z tym, e czsto endometrioza wspistnieje z niepodnoci, najczciej wykrywa si j u kobiet w wieku rozrodczym, przewanie midzy 20 a 35 roku ycia. Niezmiernie rzadko mona si spotka z ni u kobiet po menopauzie. Istniej przypuszczenia, e jest ona wynikiem wdroenia hormonalnej terapii zastpczej. Pod wpywem estrogenw zmiany endometrialne ulegaj rozrostowi i choroba rozprzestrzenia si.

Istnieje bardzo wiele teorii mechanizmu powstawania endometriozy. Na ich podstawie wyania si przypuszczalne przyczyny jej wystpienia. Jednake adna z nich nie zostaa w 100% udowodniona.

Endometrioza charakteryzuje si wystpowaniem fragmentw bony luzowej macicy (endometrium) w innych narzdach poza jam macicy i funkcjonuje w podobny sposb jak w macicy. W trakcie cyklu miesiczkowego podlega ona zmianom hormonalnym, a w trakcie miesiczki zaczyna si zuszcza i krwawi. W zwizku z tym, e krew nie ma odpowiedniego odpywu i gromadzi si tworzc skrzepy, bardzo czsto dochodzi do powstawania rnego rodzaju torbieli oraz stanw zapalnych. Zmiany endometrialne z kadym cyklem powikszaj si jak rwnie mog powstawa w innych miejscach powodujc coraz bardziej nasilajce si objawy tej choroby.

Najczciej ogniska endometriozy wystpuj w narzdzie rodnym kobiety, szczeglnie na jajnikach, jajowodach oraz czci pochwowej szyjki macicy i zatoce Douglasa. Poza narzdem rodnym mog take wystpowa w narzdach ukadu moczowego, jelitach, wyrostku robaczkowym. Fragmenty bony luzowej macicy mog take w sporadycznych przypadkach umiejscowi si w bardzo odlegych narzdach jak np. serce czy puca.

Przeszczepy endometrium mog nastpi w wyniku zabiegw czy tez operacji wykonywanych na macicy. Bardzo czsto zmiany te wystpuj w bliznach pooperacyjnych. Moe doj rwnie do nieprawidowego wszczepienia si endometrium w blizny na szyjce macicy bdce wynikiem rnego rodzaju jej uszkodze powstaych po przebytych porodach drog pochwow lub te zbyt inwazyjnego usunicia naderki czci pochwowej szyjki macicy.

Jedn z teorii pojawienia si fragmentw endometrium w narzdzie rodnym jest refluks krwi miesiczkowej. Podczas krwawienia miesiczkowego krew wraz ze zuszczon bon luzow nie wypywa na zewntrz lecz cofa si do macicy a stamtd dostaje si poprzez jajowody do jajnikw. Uszkodzenia szyjki macicy powodujce blizny mog powodowa utrudniony odpyw krwi miesiczkowej. Zbyt mae rozwarcie ujcia szyjki macicy np. w przypadku niektrych kobiet, ktre nie rodziy drog pochwow rwnie moe stanowi barier odpywu krwi miesiczkowej.

Przyczyny nieprawidowego umiejscowienia endometrium mog by rwnie zwizane z rozsiewem jej drog wzw chonnych lub naczy krwiononych. Taka hipoteza pozwala na wytumaczenie istnienia ognisk endometrialnych w odlegych od macicy miejscach jak np. opucna.

Wszystkie przedstawione powyej prawdopodobne przyczyny powstawania endometriozy sugeruj przeszczep bony luzowej wycielajcej wntrze macicy. Istniej jednak teorie, na podstawie ktrych ogniska endometrialne powstaj na skutek nieprawidowego rozrostu, czynnoci i struktury komrek macierzystych wycielajcych w yciu podowym jam brzuszn.

Wan rol w procesie powstawania endometriozy moe mie rwnie ukad immunologiczny oraz czynnik genetyczny. Upoledzenie odpornoci oraz rodzinne wystpowanie tej choroby wysuwa kolejne hipotezy przyczyn jej powstawania.

W zwizku z tym, e objawy endometriozy mog dotyczy rnych narzdw i s one zrnicowane w zalenoci od umiejscowienia zmian, rozpoznanie tej choroby jest niezmiernie trudne. Najczstszymi objawami mogcymi sugerowa wystpowanie endometriozy s silne ble miesiczkowe. Pojawi si one mog ju na kilka dni przed spodziewan miesiczk i utrzymywa si a do zakoczenia krwawienia miesiczkowego a niekiedy nawet duej. Do blw podbrzusza doczy mog ble krzya, ble przy oddawania moczu i stolca, jak rwnie biegunki, wymioty i ble gowy. W przypadku endometriozy miesiczki zazwyczaj s znacznie dusze i obfitsze a czasami pojawiaj si take krwawienia midzymiesiczkowe. Jeeli zmiany umiejscawiaj si w zatoce Douglasa, kobieta moe odczuwa bl podczas stosunkw pciowych. Moe dochodzi rwnie do krwawie z cewki moczowej bd odbytu.

Zmiany endometrialne w jajnikach mog sta si przyczyn zaburzenia ich funkcjonowania. Zrosty powstae w jej wyniku na jajnikach lub jajowodach mog sta si przyczyn trudnoci z zajciem w ci. W zwizku z tym, e ogniska endometrialne wytwarzaj prostaglandyny u kobiet z ta chorob moe czciej dochodzi o poronie. Wystpowanie tych objaww nie jest proporcjonalne do wielkoci wystpujcych zmian. Zdarza si bowiem tak, e pomimo szeroko rozprzestrzenionej choroby kobieta nie odczuwa adnych dolegliwoci.

Jeeli nie wystpuj adne objawy endometriozy a istnieje prawdopodobiestwo jej istnienia np. w przypadku niepodnoci, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich metod diagnostycznych pozwalajcych na jej rozpoznanie. Prcz podstawowego badania ginekologicznego, USG, tomografii komputerowej czy te rezonansu magnetycznego, ktre s badaniami nieinwazyjnymi lecz nie pozwalajcymi w peni na rozpoznanie choroby, stosuje si laparoskopi. Laparoskopia moliwa dokadn ocen zmian endometrialnych oraz pobranie materiau do badania histopatologicznego potwierdzajcego rozpoznanie.

Leczenie endometriozy uzalenione jest od wieku kobiety, a w szczeglnoci od jej planw rozrodczych. Niewtpliwie ogromne znaczenie ma take stopie zaawansowania choroby, jak rwnie nasilenie objaww wywoanych zmianami endometrialnymi. Leczenie endometriozy jest niezmiernie trudne i bardzo rzadko dochodzi do cakowitego wyleczenia. Choroba ta wykazuje tendencj do nawrotw. Najczciej, szczeglnie u kobiet modych, ktre chc zaj w ci, terapi rozpoczyna si od leczenia zachowawczego polegajcego na przyjmowaniu lekw hormonalnych, ktre wywouj pseudoci zatrzymujc miesiczkowanie a tym samym rozprzestrzenianie si choroby. Przewanie stosuje si hormonalne rodki antykoncepcyjne. W przypadku, gdy leczenie farmakologiczne nie przyniesie zadowalajcych rezultatw przystpuje si do laparoskopii. W trakcie zabiegu ogniska endometriozy niszczy si poprzez ich przyeganie. Nigdy jednak nie ma pewnoci, e udao si znale wszystkie zmiany. Istnieje wiec ryzyko, e cz z nich pozostaa niezauwaona i po zabiegu nadal bd si rozwija. Dlatego te, u kobiet, ktre chc posiada dziecko zaleca si zajcie w ci w najbliszych miesicach po zabiegu. Zdarza si, e po urodzeniu dziecka zmiany endometrialne cofaj si samoistnie.

Tekst pochodzi ze strony internetowej Medforum - forum ginekologiczne.

kliknij Medforum

Przeczytaj rwnie:

Miesiczka - ABC wiedzy o miesiczce

Miesiczka - Przyczyny bolesnej miesiczki

Miesiczka - Bolesna miesiczka – zasady bezpiecznego leczenia

Miesiczka - leczenie bolesnej miesiczki lekami dostpnymi bez recepty


Naturalne planowanie rodziny

Antykoncepcja

Test ciowy

Test owulacyjny

Dr Zofia Polska