Poradnia leczenia bólu

Lekarz w poradni leczenia bólu:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza wywiad i badanie pacjenta
- kieruje na niezbędne badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, inne badania specjalistyczne finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
- ordynuje leczenie, wykonuje procedury zabiegowe, wydaje recepty, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Wybierz specjalistę
Wybierz specjalistę
Bączek Iwona lek.med.
Szurmiej Bożena lek.med.
Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Bączek Iwona lek.med. Bączek Iwona lek.med.
Poradnia leczenia bólu
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Szurmiej Bożena lek.med. Szurmiej Bożena lek.med.
Poradnia leczenia bólu
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c