Poradnia neurologiczna

Lekarz w poradni neurologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza wywiad i badanie pacjenta
- kieruje na niezbędne badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, badania rtg, badania usg doppler, inne badania specjalistyczne finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
- ordynuje leczenie, wydaje recepty, wydaje zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Wybierz specjalistę
Wybierz specjalistę
Gołębiewska Danuta dr n. med.
Leszczyński Łukasz lek.med
Redlicka Beata lek.med.
Wilczak-Boruta Jolanta dr n. med.
Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Gołębiewska Danuta dr n. med. Gołębiewska Danuta dr n. med.
Poradnia neurologiczna Zachodnia
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Leszczyński Łukasz lek.med Leszczyński Łukasz lek.med
Poradnia neurologiczna Zachodnia
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Redlicka Beata lek.med. Redlicka Beata lek.med.
Poradnia neurologiczna Zachodnia
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Wilczak-Boruta Jolanta dr n. med. Wilczak-Boruta Jolanta dr n. med.
Poradnia neurologiczna Zachodnia
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c