Programy i granty

MEDYCYNA GRABIENIEC

Sprawdź jakie projekty obecnie realizujemy.
1
[ZAKOŃCZONE] PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
„MEDYCYNA GRABIENIEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:
 PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

DLA KOGO? 
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin: 
 • powiat Łódź, gmina: Łódź
 • powiat brzeziński, gminy: Brzeziny, Brzeziny (gmina wiejska), Dmosin  
 • powiat łęczycki, gminy: Piątek, Witonia 
 • powiat łódzki wschodni, gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn  
 • powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska),  
 • powiat poddębicki, gmina: Dalików  
 • powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Głowno (gmina wiejska), Ozorków, Ozorków (gmina wiejska), Parzęczew, Stryków, Zgierz, Zgierz (gmina wiejska),  

w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  

CELE: 
Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, łęczycki, pabianicki, poddębicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych. 

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE:
 • Kwalifikacja medyczna I porada rehabilitacyjna. 
 • Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów. 
 • Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut). 
 • Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Kryteria formalne: 
 • Miejsce zamieszkania na terenie wskazanych w pkt. I. powiatów/gmin woj. łódzkiego. 
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie. 
 • Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. 
 • Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie.
Kryteria merytoryczne: 
 • wiek 50 lat i więcej – 2 pkt.
 • płeć: kobiety – 2 pkt., mężczyźni – 1 pkt. 
 • wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt.
 • osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 3 pkt.
ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 
 • Odbierz dokumenty rekrutacyjne dot. udziału w Projekcie „PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” w Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. lub pobierz ze strony www.grabieniec.pl 
 • Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja:
  - stacjonarna w Biurze projektu
  - elektroniczna (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl )
  - tradycyjna poprzez operatora pocztowego na adres biura projektu
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 022 517,50 PLN 
DOFINANSOWANIE: 930 490,92 PLN

Biuro projektu: 
Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. 
91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12a/c 
tel. 501-130-270  

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

MG Regulamin uczestnictwa - pobierz 
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny 03.01.2022 - pobierz 
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze świadczeń Załącznik D do RPZ - pobierz 
Zał. 3 Oświadczenie Uczestnika - dane osobowe -pobierz 
Zał. 4 Zaświadczenie o Stanie Zdrowia - pobierz

2
[ZAKOŃCZONE] PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ II
MEDYCYNA GRABIENIEC - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: "PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ II"

DLA KOGO? 
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin: 
 • powiat Łódź, gmina: Łódź 
 • powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska), 
 • powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Zgierz (gmina wiejska), 
w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

CELE:  
Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, pabianicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych.

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE:   
 • Kwalifikacja medyczna I porada rehabilitacyjna. 
 • Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów. 
 •  Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut). 
 • Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna.  
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:     
Kryteria formalne:   
 • Miejsce zamieszkania na terenie wskazanych w pkt. I. powiatów/gmin woj. łódzkiego. 
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie. 
 • Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. 
 • Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie. 
Kryteria merytoryczne:   
 • wiek 50 lat i więcej – 2 pkt. 
 • płeć: kobiety – 2 pkt., mężczyźni – 1 pkt. 
 • wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt. 
 • osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 3 pkt.  

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: 
 • Odbierz dokumenty rekrutacyjne dot. udziału w Projekcie „PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” w Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. lub pobierz ze strony www.grabieniec.pl 
 •  Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja: 
  - stacjonarna w Biurze projektu
  - elektroniczna (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl )
  - tradycyjna poprzez operatora pocztowego na adres biura projektu
WARTOŚĆ PROJEKTU: 618 729,63 PLN 
DOFINANSOWANIE: 581 605,85 PLN

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Biuro projektu: Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. 
91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13 
tel. 42 237 16 27 

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

MG Regulamin uczestnictwa - pobierz 
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny 03.01.2022 - pobierz 
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze świadczeń Załącznik D do RPZ - pobierz 
Zał. 3 Oświadczenie Uczestnika - dane osobowe - pobierz 
Zał. 4 Zaświadczenie o stanie zdrowia - pobierz 
3
WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA CENTRALNEGO
Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
 • skorzystać z formularza 
  lub 
 • wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
4
PROGRAM DOFINANSOWANIA PŁATNIKÓW SKŁADEK W RAMACH PREWENCJI WYPADKOWEJ  
MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O. REALIZUJE, W RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWANIA PŁATNIKÓW SKŁADEK W RAMACH PREWENCJI WYPADKOWEJ, „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej