Centrum zdrowia psychicznego - Psychiatra

Psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego lub w w poradni psychologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- realizuje sesje psychoterapii indywidualnej i są to sesje z jednym pacjentem, stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta, prowadzone według określonej metody. Sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana w formie:
a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub
b) psychoterapii krótkoterminowej - do 25 sesji w okresie pół roku, lub
c) psychoterapii długoterminowej - do 75 sesji w okresie roku, lub
d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) – do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy z pacjentem polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech pacjenta, bez ingerencji w jego zaburzone procesy;
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Zaborowski Adam dr. n. med. Zaborowski Adam dr. n. med.
Centrum zdrowia psychicznego - Psychiatra
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c