Poradnia alergologiczna

Lekarz w poradni alergologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza wywiad i badanie pacjenta
- kieruje na niezbędne badania diagnostyczne: testy alergologiczne, spirometrię, badania laboratoryjne
- po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
- ordynuje leczenie, wydaje recepty, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Grabieniec 13

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Wtorek: 15.00 -18.00
Wybrane piątki: 15.30-18.00 

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Lewandowska Beata lek.med. Lewandowska Beata lek.med.
Poradnia alergologiczna
Łódź ul. Grabieniec 13
Wardzyńska Aleksandra dr n. med. Wardzyńska Aleksandra dr n. med.
Poradnia alergologiczna
Łódź ul. Grabieniec 13