Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Lekarz w poradni nefrologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza wywiad i badanie pacjenta - kieruje na niezbędne badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, usg, inne badania specjalistyczne finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
- ordynuje leczenie, wydaje recepty, wydaje zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
Finke Daria dr n. med. Finke Daria dr n. med.
Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
lek. Piskorska Joanna lek. Piskorska Joanna
Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c