Poradnia pulmonologiczna bez Ftyzjatrii

Lekarz w poradni pulmonologicznej:
- zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjenta
- przeprowadza wywiad i badanie pacjenta
- kieruje na niezbędne badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, spirometrię, ekg, badania rtg, inne badania specjalistyczne finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- po analizie wywiadu, badania pacjenta i/lub wyników badań dodatkowych, stawia diagnozę.
- ordynuje leczenie, wydaje recepty, wydaje zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- wydaje informację na piśmie dla lekarza kierującego/POZ
- orzeka o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie i w ramach swej specjalizacji,
- prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres

Łódź
ul. Zachodnia 12

Email

Telefon

Godziny przyjęć

Specjaliści

Specjalista
Nazwa poradni
Lokalizacja
lek. Tarocińska Barbara lek. Tarocińska Barbara
Poradnia pulmonologiczna bez Ftyzjatrii
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c
Tymińska Kamilla dr n.med. Tymińska Kamilla dr n.med.
Poradnia pulmonologiczna bez Ftyzjatrii
Łódź ul. Zachodnia 12a/12c