Wypełnij formularz

Wybierz ilość lekarstw

E-recepta

Od 8 stycznia 2020 r. recepty w Polsce są wystawiane – poza nielicznymi wyjątkami – tylko w postaci elektronicznej.
Nasze systemy gabinetowe mają aktywny moduł e-recepty.

E-recepty mają liczne zalety:
  • Jeżeli przepisano więcej leków, nie ma potrzeby prosić o odpis recepty w aptece i nie ma ryzyka utraty refundacji — każdy lek można kupić w dowolnej aptece.
  • Nie ma ryzyka, że aptekarz wyda niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna.
  • Nie ma ryzyka zgubienia e-recepty — wszystkie e-recepty zapisują się na Internetowym Koncie Pacjenta lub można uzyskać powtórnie kod e-recepty w poradni, w której została wystawiona.
  • Można je realizować w każdej aptece w Polsce.
  • Nowością są e-recepty z opcją 365 dni tj. lekarz może przepisać zapas leku na rok z możliwością wykupowania części opakowań leku potrzebnych na dany 1 miesiąc. Ważne jest to, aby rozpocząć realizację e-recepty 365 dni przed upływem pierwszych 30 dni od daty wystawienia e-recepty, bo wtedy otrzymamy porcję leku należną na ten pierwszy miesiąc od daty wystawienia. Można też wykupić od razu całą ilość leku zapisaną na e-recepcie. Jeśli rozpoczęcie realizacji e-recepty przypadnie po upływie pierwszych 30 dni od daty jej wystawienia, farmaceuta nie sprzeda już części opakowań, które przypadały na leczenie w ciągu pierwszego miesiąca od daty wystawienia e-recepty. Można natomiast realizować wykup pozostałej puli opakowań leku.
  • Lekarz pracujący na systemie gabinetowym i na stronie gabinet.gov.pl ma pogląd na wystawione e-recepty przez siebie i innych lekarzy, również z innych placówek medycznych. Może też sprawdzić status ich realizacji. Dzięki temu mamy lepszy nadzór nad ilością przepisywanych leków.

Aby wykupić e-receptę, należy podać farmaceucie:

  • 4 cyfrowy kod e-recepty wraz z peselem osoby, na którą e-recepta jest wystawiona (zapisany przez lekarza na kartce lub otrzymany smsem lub emailem z Internetowego Konta Pacjenta)
  • lub wydruk wizualizacji e-recepty z kodem kreskowym (wówczas nie ma potrzeby podawać pesela)
  • lub kod QR e-recepty w telefonie w aplikacji mojeIKP W sytuacji, kiedy lekarz nie może wytworzyć e-recepty (np. brak internetu, brak połączenia z platformą e-recepty czy na wizycie domowej), wciąż może wydać receptę papierową, która można zrealizować w aptece jak to było wcześniej, przed erą e-recepty.