Programy i granty

MEDYCYNA GRABIENIEC

Sprawdź jakie projekty obecnie realizujemy.
1
[ZAKOŃCZONE] PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
„MEDYCYNA GRABIENIEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:
 PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

DLA KOGO? 
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin: 
 • powiat Łódź, gmina: Łódź
 • powiat brzeziński, gminy: Brzeziny, Brzeziny (gmina wiejska), Dmosin  
 • powiat łęczycki, gminy: Piątek, Witonia 
 • powiat łódzki wschodni, gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn  
 • powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska),  
 • powiat poddębicki, gmina: Dalików  
 • powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Głowno (gmina wiejska), Ozorków, Ozorków (gmina wiejska), Parzęczew, Stryków, Zgierz, Zgierz (gmina wiejska),  

w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  

CELE: 
Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, łęczycki, pabianicki, poddębicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych. 

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE:
 • Kwalifikacja medyczna I porada rehabilitacyjna. 
 • Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów. 
 • Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut). 
 • Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Kryteria formalne: 
 • Miejsce zamieszkania na terenie wskazanych w pkt. I. powiatów/gmin woj. łódzkiego. 
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie. 
 • Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. 
 • Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie.
Kryteria merytoryczne: 
 • wiek 50 lat i więcej – 2 pkt.
 • płeć: kobiety – 2 pkt., mężczyźni – 1 pkt. 
 • wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt.
 • osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 3 pkt.
ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 
 • Odbierz dokumenty rekrutacyjne dot. udziału w Projekcie „PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” w Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. lub pobierz ze strony www.grabieniec.pl 
 • Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja:
  - stacjonarna w Biurze projektu
  - elektroniczna (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl )
  - tradycyjna poprzez operatora pocztowego na adres biura projektu
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 022 517,50 PLN 
DOFINANSOWANIE: 930 490,92 PLN

Biuro projektu: 
Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. 
91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12a/c 
tel. 501-130-270  

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

MG Regulamin uczestnictwa - pobierz 
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny 03.01.2022 - pobierz 
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze świadczeń Załącznik D do RPZ - pobierz 
Zał. 3 Oświadczenie Uczestnika - dane osobowe -pobierz 
Zał. 4 Zaświadczenie o Stanie Zdrowia - pobierz

2
[ZAKOŃCZONE] PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ II
MEDYCYNA GRABIENIEC - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: "PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ II"

DLA KOGO? 
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z poniższych powiatów/gmin: 
 • powiat Łódź, gmina: Łódź 
 • powiat pabianicki, gminy: Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Pabianice (gmina wiejska), 
 • powiat zgierski, gminy: Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Zgierz (gmina wiejska), 
w wieku aktywności zawodowej oraz ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Działania zaplanowane w ramach Projektu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

CELE:  
Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i poprawa stanu funkcjonalnego mieszkańców z woj. Łódzkiego (powiaty: M. Łódź, pabianicki, zgierski) w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym która umożliwi im podjęcie/kontynuację zatrudnienia poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zdrowia, przedłuży aktywność zawodową, pobudzi dobre nawyki i postawy zdrowotne, zniweluje dolegliwości bólowe, zwiększy dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych.

UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE:   
 • Kwalifikacja medyczna I porada rehabilitacyjna. 
 • Rehabilitacja z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów. 
 •  Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut). 
 • Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna.  
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:     
Kryteria formalne:   
 • Miejsce zamieszkania na terenie wskazanych w pkt. I. powiatów/gmin woj. łódzkiego. 
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie. 
 • Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. 
 • Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6-u miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie. 
Kryteria merytoryczne:   
 • wiek 50 lat i więcej – 2 pkt. 
 • płeć: kobiety – 2 pkt., mężczyźni – 1 pkt. 
 • wykonywanie pracy siedzącej – 2 pkt. 
 • osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 3 pkt.  

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: 
 • Odbierz dokumenty rekrutacyjne dot. udziału w Projekcie „PROFESJONALNA REHABILITACJA W MEDYCYNIE GRABIENIEC GWARANCJĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” w Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. lub pobierz ze strony www.grabieniec.pl 
 •  Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja: 
  - stacjonarna w Biurze projektu
  - elektroniczna (poprzez skrzynkę mailową: dzialanie10@grabieniec.pl )
  - tradycyjna poprzez operatora pocztowego na adres biura projektu
WARTOŚĆ PROJEKTU: 618 729,63 PLN 
DOFINANSOWANIE: 581 605,85 PLN

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Biuro projektu: Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. 
91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13 
tel. 42 237 16 27 

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 z możliwością umówienia innej dogodnej godziny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

MG Regulamin uczestnictwa - pobierz 
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny 03.01.2022 - pobierz 
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu ze świadczeń Załącznik D do RPZ - pobierz 
Zał. 3 Oświadczenie Uczestnika - dane osobowe - pobierz 
Zał. 4 Zaświadczenie o stanie zdrowia - pobierz 
3
WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA CENTRALNEGO
Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
 • skorzystać z formularza 
  lub 
 • wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl