Drogi Pacjencie

W celu otrzymania dostępu do platformy (eLABORANT) z wynikami badań online, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zgody do pobrania poniżej. Podpisaną zgodę należy dostarczyć do Placówki Medycyny Grabieniec przy ul. Grabieniec 13, 91-140, Łódź. Zgodę wystarczy wyrazić jednorazowo, nie ma konieczności jej ponawiania przy kolejnym badaniu. 
WAŻNE: Po wykonaniu badania, w celu sprawdzenia wyników online, każdorazowo należy pobrać kod kreskowy z numerem badania. Do wpisania w systemie z wynikami.